5 loại giấy tờ tùy thân thay đổi từ 2020

209

Bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm xã hội và đăng ký xe đều được mã hoá, gắn chíp điện tử từ năm 2020.

5 loại giấy tờ tùy thân thay đổi từ 2020

Bá Đô – Tạ Lư