‘Chia sẻ thông tin tốt, môi trường internet sẽ trong lành hơn’

384

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, nếu những thông điệp tốt đẹp của cuộc sống được chia sẻ mỗi ngày, chắc chắn môi trường trên internet sẽ tích cực, trong lành hơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

Chiều 29/12, phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề cập đến những kết quả đã đạt được của ngành tuyên giáo trong năm qua. Điển hình như việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của trung ương có nhiều đổi mới, hiệu quả được nâng lên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới và đồng bộ hơn, tính chủ động, kịp thời trong chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin được nâng lên…

Về nhiệm vụ năm 2019, ông Võ Văn Thưởng lưu ý, trong tình hình mới và yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiều hơn nữa. Do vậy, ngành tuyên giáo cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ những vấn đề chiến lược trên lĩnh vực tuyên giáo.

Tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện, đồng bộ công tác lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác hiệu quả đối với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch. Toàn ngành phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của hệ thống tuyên giáo cả nước.

Cùng với đó là đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kịp thời định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Đây là điều kiện quan trọng để định hướng tư tưởng và dư luận. Đặc biệt, phải thống nhất về tầm quan trọng của cuộc đấu tranh trên không gian mạng. Từ đó xây dựng và phát triển mạnh mẽ lực lượng đấu tranh trên mặt trận này, ngăn chặn và triệt phá kịp thời mọi âm mưu của các thế lực thù địch; chủ động, kịp thời định hướng thông tin, đưa thông tin chính thống đến người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, internet giờ đây không còn chỉ là một khái niệm công nghệ mà đã trở thành một “miền chiến sự mới”, nơi mà cuộc đấu tranh trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa diễn ra mạnh mẽ.

“Tôi từng nói rằng, gần như cán bộ đảng viên nào cũng dùng smartphone. Ai cũng vào facebook nhưng đa số toàn để đọc tin xấu chứ ít truyền đi thông tin tích cực. Nếu mỗi người dùng smartphone, mỗi ngày gửi cho nhau một tin tốt, chia sẻ với nhau vài ý hay, gửi đi thông điệp tốt đẹp của cuộc sống, chắc chắn môi trường trên internet sẽ tích cực, trong lành hơn nhiều”, ông Võ Văn Thưởng chia sẻ.

Theo đánh giá của ông Thưởng, công tác tuyên truyền định hướng trên internet chưa được chú trọng. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo phải tích cực đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp tiếp cận để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng, chỉ đạo thông tin; lấy độ chính xác, nhanh nhạy của thông tin làm vũ khí sắc bén để làm chủ trận địa tư tưởng…