Con đường… ma men đi

155

TTO – ‘Ma men’ lái xe trên đường, nhẹ thì mất tiền phạt, nặng thì mất sức khỏe, có khi mất… m.ạng. Còn người khác nên biết đường ma men đi để mà còn…tránh.

Con đường... ma men đi - Ảnh 1.

Con đường... ma men đi - Ảnh 2.

Con đường... ma men đi - Ảnh 3.

Con đường... ma men đi - Ảnh 4.

Con đường... ma men đi - Ảnh 5.

Con đường... ma men đi - Ảnh 6.

Con đường... ma men đi - Ảnh 7.

Con đường... ma men đi - Ảnh 8.

Con đường... ma men đi - Ảnh 9.

Con đường... ma men đi - Ảnh 10.

Con đường... ma men đi - Ảnh 11.

TTC