Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND TP Hà Nội bầu

312

Vào hồi 12h15′ ngày 6-12, HĐND thành phố Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND thành phố bầu. Kết quả cụ thể như sau:

 

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chủ tịch HĐND thành phố

Tín nhiệm cao: 100
Tín nhiệm: 1
Tín nhiệm thấp: 1

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
Phó Chủ tịch Thường trực
HĐND thành phố
Tín nhiệm cao: 86
Tín nhiệm: 6
Tín nhiệm thấp: 10

Bà Phùng Thị Hồng Hà
Phó Chủ tịch
HĐND thành phố
Tín nhiệm cao: 82
Tín nhiệm: 16
Tín nhiệm thấp: 4

Ông Trần Thế Cương
Trưởng ban Văn hóa – Xã hội
HĐND thành phố
Tín nhiệm cao: 85
Tín nhiệm: 13
Tín nhiệm thấp: 3

Ông Lê Minh Đức
Chánh Văn phòng
HĐND thành phố
Tín nhiệm cao: 81
Tín nhiệm: 16
Tín nhiệm thấp: 3

Bà Phạm Thị Thanh Mai
Trưởng ban KT-NS
HĐND thành phố

Tín nhiệm cao: 90
Tín nhiệm: 7
Tín nhiệm thấp: 4

Ông Nguyễn Hoài Nam
Trưởng ban Pháp chế
HĐND thành phố
Tín nhiệm cao: 87
Tín nhiệm: 9
Tín nhiệm thấp: 5

Ông Nguyễn Nguyên Quân
Trưởng ban Đô thị
HĐND thành phố
Tín nhiệm cao: 85
Tín nhiệm: 12
Tín nhiệm thấp: 2


LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

Ông Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch UBND thành phố
Tín nhiệm cao: 84
Tín nhiệm: 14
Tín nhiệm thấp: 4

Ông Nguyễn Văn Sửu
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND thành phố
Tín nhiệm cao: 76
Tín nhiệm: 20
Tín nhiệm thấp: 5

Ông Nguyễn Quốc Hùng
Phó Chủ tịch
UBND thành phố
Tín nhiệm cao: 61
Tín nhiệm: 27
Tín nhiệm thấp: 12

Ông Nguyễn Thế Hùng
Phó Chủ tịch
UBND thành phố
Tín nhiệm cao: 67
Tín nhiệm: 31
Tín nhiệm thấp: 2

Ông Ngô Văn Quý
Phó Chủ tịch
UBND thành phố
Tín nhiệm cao: 58
Tín nhiệm: 33
Tín nhiệm thấp: 10

Ông Lê Hồng Sơn
Phó Chủ tịch
UBND thành phố
Tín nhiệm cao: 45
Tín nhiệm: 42
Tín nhiệm thấp: 13

Ông Nguyễn Doãn Toản
Phó Chủ tịch
UBND thành phố
Tín nhiệm cao: 74
Tín nhiệm: 17
Tín nhiệm thấp: 10


ỦY VIÊN UBND THÀNH PHỐ

Ông Lê Ngọc Anh
Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ
Tín nhiệm cao: 52
Tín nhiệm: 45
Tín nhiệm thấp: 5

Ông Lê Văn Dục
Giám đốc Sở Xây dựng
Tín nhiệm cao: 43
Tín nhiệm: 45
Tín nhiệm thấp: 14

Ông Chử Xuân Dũng
Giám đốc Sở
Giáo dục và Đào tạo
Tín nhiệm cao: 40
Tín nhiệm: 49
Tín nhiệm thấp: 13

Ông Vũ Đăng Định
Giám đốc Sở Ngoại vụ
Tín nhiệm cao: 65
Tín nhiệm:33
Tín nhiệm thấp: 4

Ông Nguyễn Trọng Đông
Giám đốc Sở
Tài nguyên và Môi trường
Tín nhiệm cao: 41
Tín nhiệm: 45
Tín nhiệm thấp: 16

Ông Tô Văn Động
Giám đốc Sở
Văn hoá và Thể thao
Tín nhiệm cao: 50
Tín nhiệm: 40
Tín nhiệm thấp: 12

Ông Hà Minh Hải
Giám đốc Sở Tài chính
Tín nhiệm cao: 88
Tín nhiệm: 13
Tín nhiệm thấp: 1

Ông Trần Đức Hải
Giám đốc Sở Du lịch
Tín nhiệm cao: 49
Tín nhiệm: 46
Tín nhiệm thấp: 7

Ông Nguyễn Khắc Hiền
Giám đốc Sở Y tế
Tín nhiệm cao: 69
Tín nhiệm: 29
Tín nhiệm thấp: 4

Ông Nguyễn An Huy
Chánh Thanh tra
Tín nhiệm cao: 76
Tín nhiệm: 22
Tín nhiệm thấp: 4

Ông Đoàn Duy Khương
Thiếu tướng, Giám đốc
Công an thành phố
Tín nhiệm cao: 65
Tín nhiệm: 27
Tín nhiệm thấp: 10

Ông Chu Phú Mỹ
Giám đốc Sở NN&PTNT
Tín nhiệm cao: 49
Tín nhiệm: 35
Tín nhiệm thấp: 18

Ông Nguyễn Mạnh Quyền
Giám đốc Sở KH-ĐT
Tín nhiệm cao: 74
Tín nhiệm: 17
Tín nhiệm thấp: 11

Ông Trần Huy Sáng
Giám đốc Sở Nội vụ
Tín nhiệm cao: 79
Tín nhiệm: 20
Tín nhiệm thấp: 3

Ông Khuất Văn Thành
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH
Tín nhiệm cao: 81
Tín nhiệm: 17
Tín nhiệm thấp: 4

Ông Lê Hồng Thăng
Giám đốc Sở Công Thương
Tín nhiệm cao: 59
Tín nhiệm: 38
Tín nhiệm thấp: 5

Ông Phạm Quý Tiên
Chánh Văn phòng
UBND thành phố
Tín nhiệm cao: 70
Tín nhiệm: 28
Tín nhiệm thấp: 4

Ông Ngô Anh Tuấn
Giám đốc Sở Tư pháp
Tín nhiệm cao: 57
Tín nhiệm: 42
Tín nhiệm thấp: 3

Ông Vũ Văn Viện
Giám đốc Sở
Giao thông Vận tải
Tín nhiệm cao: 69
Tín nhiệm: 29
Tín nhiệm thấp: 4

Ông Lê Vinh
Giám đốc Sở
Quy hoạch và Kiến trúc
Tín nhiệm cao: 49
Tín nhiệm: 43
Tín nhiệm thấp: 10

Ông Nguyễn Tất Vinh
Trưởng ban Dân tộc
thành phố
Tín nhiệm cao: 41
Tín nhiệm: 51
Tín nhiệm thấp: 10

Bảo Hân