Chuyển đổi số thành công: Nhận thức, thể chế, chính sách quyết định 80%

98

Chuyển đổi số phụ thuộc rất lớn vào nhận thức của lãnh đạo, công chức, viên chức nhằm thay đổi phương thức, thói quen làm việc.

Chuyển đổi số thành công: Nhận thức, thể chế, chính sách quyết định 80%
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long. Ảnh: Thanh Tuấn

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long nhấn mạnh tại buổi Tập huấn – Tọa đàm: “Vai trò của chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ”, ngày 18/5.

Theo Thứ trưởng Trương Hải Long, chuyển đổi số là một nội dung lớn đã được đề ra tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban và tại các bộ, ngành, địa phương cũng do người đứng đầu làm Trưởng ban.

“Có thể thấy, chuyển đổi là một chủ trương cũng như yêu cầu cấp thiết trên mọi phương diện”, Thứ trưởng Trương Hải Long nói.

Trong thời gian qua, tại Bộ Nội vụ, Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ đã ban hành nhiều văn bản như nghị quyết, kế hoạch hành động để triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số tại Bộ Nội vụ.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Trương Hải Long cho rằng, việc chuyển đổi số phụ thuộc rất lớn vào nhận thức của lãnh đạo, công chức, viên chức nhằm thay đổi phương thức, thói quen làm việc, do đó, để chuyển đổi số thành công cần sự chung sức, đồng lòng, thống nhất của cả đội ngũ, nhất là nhận thức của người đứng đầu.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và công tác cải cách hành chính nên cần phải là cơ quan đi đầu trong công tác chuyển đổi số.

Trao đổi tại buổi Tập huấn – Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết, chuyển đổi số là sự chuyển đổi toàn bộ hoạt động từ môi trường thực lên môi trường số, thông qua những ứng dụng, phần mềm, nền tảng số.

Chuyển đổi số làm thay đổi thói quen, do đó cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư không chỉ là cách mạng về công nghệ, mà còn là cách mạng về thể chế và chính sách.

Việt Nam sớm nhìn nhận cơ hội và chuyển hóa thành văn bản chỉ đạo của Ðảng, chiến lược, chương trình, chính sách của Chính phủ. Chương trình chuyển đổi số quốc gia thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống cơ quan nhà nước; phát triển kinh tế số, xã hội số.
Chuyển đổi số thành công: Nhận thức, thể chế, chính sách quyết định 80% - Ảnh 1.

Tập huấn – Tọa đàm: Vai trò của chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Ảnh: Thanh Tuấn

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, chuyển đổi số thành công 80% là do nhận thức, thể chế, chính sách và 20% là do công nghệ. Chuyển đổi số cần cách tư duy mới và hành động mới, nhất là người đứng đầu.

“Thành công đến từ chia sẻ, một vấn đề mới và khó ở chỗ này, nhưng có thể được giải quyết ở một chỗ khác. Sự chia sẻ có thể tạo ra sức mạnh, là lời giải đột phá cho các vấn đề chuyển đổi số mà một bộ, một ngành, một địa phương khác đang gặp phải”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng bày tỏ.

Mỗi tổ chức, cá nhân đóng góp, chia sẻ một câu chuyện thì sẽ có một kho lời giải về chuyển đổi số Việt Nam. Mỗi câu chuyện đều làm rõ các vấn đề, cách làm hiệu quả, các bước triển khai, kết quả đạt được và bài học rút ra để các bộ, ngành, địa phương khác tham khảo.
Chuyển đổi số thành công: Nhận thức, thể chế, chính sách quyết định 80% - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi tập huấn- toạ đàm. Ảnh: Thanh Tuấn

Về hoạt động chuyển đổi số tại Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đánh giá, Bộ Nội vụ cần xây dựng Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định.

Triển khai các kênh số cung cấp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung; triển khai nền tảng quản trị nội bộ tổng thể, thống nhất trong Bộ.

Triển khai nền tảng giám sát trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước, triển khai nền tảng dữ liệu số của ngành, tổ chức tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số…

Vẫn theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, khác biệt của chuyển đổi số chính là “nền tảng số”. Nền tảng số là hệ thống thông tin phục vụ các giao dịch điện tử trực tuyến hoạt động theo mô hình sử dụng công nghệ số. Nền tảng số là “hạ tầng mềm” của không gian số, giải quyết các bài toán cụ thể của chuyển đổi số.

Theo: Nguyễn Việt

Diễn đàn Doanh nghiệp