Nhìn thấy tương lai từ tấm bằng

225

‘Bằng thật 100%’ Dư luận thật tào lao hết sức, tui đi học “bí mật” làm sao họ biết được?

Dư luận xầm xì việc anh học giả, không đi học… nhưng có bằng thật!!! – Tào lao hết sức!!! tôi “học online” làm sao họ biết chứ.

Nhìn thấy tương lai từ tấm bằng giả

Chỉ với một động tác quét mã QR code đơn giản, toàn bộ tương lai vị quan chức này đã hiện ra rõ mồn một.

Sao mỗi lần quét “Mã QR” cái bằng của anh nó cứ hiện ra hình này!?

Nick – Lệ Đá: Lúc tranh ghế : Bằng cấp một cặp. Khi ra Tòa : Trình độ hạn chế, nhận thức kém. Cùng một người, hai khả năng trái ngược nhau ?!

Nguồn: Tuổi Trẻ Cười – https://cuoi.tuoitre.vn/

https://cuoi.tuoitre.vn/biem-hoa/bang-that-100-2021121634615545.html

https://cuoi.tuoitre.vn/biem-hoa/nhin-thay-tuong-lai-tu-tam-bang-gia-2021120428277159.html