Quảng Ninh sáp nhập bốn cơ quan báo chí

1040

Từ năm 2019, báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, báo Hạ Long và Cổng Thông tin điện tử sẽ sáp nhập làm một.

Ngày 4/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết đã họp triển khai mô hình Trung tâm truyền thông tỉnh dưới sự chủ trì của Bí thư Nguyễn Văn Đọc.

Trung tâm truyền thông đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019 trên cơ sở hợp nhất các cơ quan gồm: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh, Báo Hạ Long, Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh.

Là đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trung tâm Truyền thông sẽ thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, báo chí và hoạt động dưới sự điều hành của một Hội đồng biên tập.

Trụ sở Đài PTTH Quảng Ninh. Ảnh: CTV

Trụ sở Đài PTTH Quảng Ninh. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, việc thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh là nhiệm vụ quan trọng nhằm đổi mới tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thông tin, báo chí… Tỉnh sẽ phân công một Phó bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan thông tin, báo chí địa phương và một số cơ quan liên quan.

Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh phải đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, giữ nguyên hiện trạng về cán bộ, phóng viên, nhân viên, cơ sở vật chất tại các đơn vị sau khi thành lập; giữ nguyên các sản phẩm báo chí như hiện nay nhưng sẽ phải nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí.

Minh Cương