Trung Quốc hối Mỹ tr.ả n.ợ Liên Hiệp Quốc

503

Trung Quốc ngày 15.5 phát thông báo kêu gọi toàn bộ thành viên Liên Hiệp Quốc tr.ả n.ợ cho tổ chức và nhấn mạnh Mỹ còn nợ hơn 2 tỉ USD.


Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo – REUTERS

Trong thông báo, Trung Quốc nói rằng tính đến ngày 14.5, tổng số tiền mà các nước có nghĩa vụ phải đóng cho ngân sách hoạt động của Liên Hiệp Quốc và ngân sách cho lực lượng gìn giữ hòa bình lần lượt là 1,63 tỉ USD và 2,14 tỉ USD, theo AFP.

Trong đó, Mỹ là nước còn nợ nhiều nhất với 1,165 tỉ USD và 1,332 tỉ USD cho 2 khoản ngân sách nói trên.

Mỹ là nước đóng góp nhiều nhất cho ngân sách Liên Hiệp Quốc. Theo đó, Mỹ chi 22% cho ngân sách hoạt động hàng năm (khoảng 3 tỉ USD/năm) và 25% cho hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình (khoảng 6 tỉ USD/năm).

Theo quy định chính thức, Mỹ phải đóng góp 27,89% cho ngân sách gìn giữ hòa bình nhưng Washington hồi năm 2017 cắt giảm mức chi này xuống còn 25%.

Trong khi đó, Trung Quốc là nhà tài trợ lớn thứ hai, góp 12% cho ngân sách hoạt động của Liên Hiệp Quốc và khoảng 15% cho ngân sách lực lượng gìn giữ hòa bình.

Trong tuyên bố cùng ngày, phái đoàn Mỹ tại Liên Hiệp Quốc nói Trung Quốc đang tìm cách phân tán sự chú ý khỏi việc che đậy và quản lý kém trong dịch Covid-19.

Phía Mỹ cho biết gần đây đã trả 726 triệu USD trong tổng số nợ 888 triệu USD cho lực lượng gìn giữ hòa bình. Nước này tuyên bố sẽ trả phần còn lại vào cuối năm.

Liên Hiệp Quốc dùng số tiền đóng góp từ các nước thành viên để chi trả cho các nước điều lực lượng cho các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trên thế giới.